Còn 28.862 tỷ đồng từ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội chưa được phân bổ

Tại phiên họp ngày 13/2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (Nghị quyết số 43); trong đó, quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án đầu tư công; tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176 nghìn tỷ đồng với thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực. Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (chương trình), để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện.

“Việc xây dựng, hoàn thiện các danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 43/202/QH15” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Về tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau khi giao đợt 1, tổng số vốn còn lại của chương trình chưa phân bổ, giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 28.862 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong số đó, có 25.530 tỷ đồng của 169 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. 3.332 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trong tổng số 169 dự án với số vốn là 25.530 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo vốn từ chương trình để hoàn thiện thủ tục đầu tư nêu trên, có 129 dự án với số vốn dự kiến là 14.710,315 tỷ đồng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 129 dự án thuộc chương trình với số vốn dự kiến là 14.710,315 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc giao vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội chậm có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là phải thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết 43 về nguyên tắc, tiêu chí. Thứ 2 là thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định của Luật Đầu tư công, điều này sẽ mất thêm thời gian.

Thứ 3 là đề xuất của bộ, ngành địa phương không sát thực tiễn; đặc biệt là nhiều dự án y tế sau này thay đổi gần như toàn bộ. Còn rất nhiều dự án y tế chưa giao mà không thể giao được. Trong khi đó, Chính phủ có 17 nghị quyết, công điện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 23 văn bản nhắc nhở suốt, nhưng không triển khai được; trong đó, có cả e ngại trong việc thực hiện.

Người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, việc giao vốn được thực hiện rất cẩn trọng, Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, trình tự chứ không sai, khác Nghị quyết 43.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian 2022 – 2023 sẽ xử lý hết nguồn vốn Trung ương thuộc Chương trình, còn nguồn vốn địa phương và vốn khác thì kéo dài tới 2024 – 2025, đảm bảo nguồn vốn Chương trình thực hiện đúng trong hai năm 2022 – 2023.

Với số vốn còn lại hơn 14.000 tỷ đồng, Bộ trưởng thông tin đã có một số dự án tương đối rõ như Quốc lộ 4B của Lạng Sơn, trong tuần tới Chính phủ thông qua có thể làm được ngay.

“Sẽ cố gắng thúc đẩy tiến độ để từ nay tới ngày 31/3 phải giao được hết vốn. Còn nếu bộ, ngành nào địa phương nào không thực hiện thì thống nhất thực hiện nghiêm theo Nghị quyết của Quốc hội”, Bộ trưởng đề xuất.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích