Có được cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu trong một dự án?

(Xây dựng) – Ông Phạm Hoài Linh (Bến Tre) hỏi, theo quy định các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì nhà thầu có được cùng lúc thực hiện gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án của cùng một dự án sử dụng vốn Nhà nước hay không?

Có được cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu trong một dự án?
Ảnh minh họa.

Ông Linh cũng muốn biết, cũng trong các dự án sử dụng vốn Nhà nước, nhà thầu có được cùng lúc thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án hoặc gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án của cùng một dự án hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật này không quy định việc các chủ thể: Quản lý dự án, tư vấn thiết kế xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với nhau.

Vì vậy, nhà thầu có thể thực hiện các công việc này đồng thời trong trường hợp đáp ứng các điều kiện về năng lực theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích