Chuyên nghiệp hoá quá trình sản xuất bàn ghế tại doanh nghiệp nhờ tham gia Chương trình nâng cao NSCL Quốc gia

Nhờ chuyên gia rà soát tìm nguyên nhân…

Như chúng ta đã thấy, các sản phẩm gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế… được sản xuất từ công ty tại Việt Nam muốn xuất khẩu đến các thị trường nước ngoài, khó tính như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc hay các nước Châu Âu… đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ giao hàng luôn phải đảm bảo đúng thời gian. Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường này, buộc các công ty phải sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt và khoa học.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Chương trình Quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030” theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg, các chuyên gia của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã phối hợp với doanh nghiệp rà soát và phát hiện ra một số vấn đề mà các công ty gỗ gặp phải, gây cản trở làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của công ty như: Các quá trình hoạt động của công ty chưa được chuẩn hoá; Các hoạt động cải tiến trong công ty chưa được phát triển mạnh, chủ yếu là tự phát. Điển hình tại hai Công ty gỗ là Công ty Smith và Cty Bình B.FC, đều có hiện trạng chung là chưa có hệ thống quản lý, các lãng phí trong quá trình sản xuất nhiều như: sản xuất thừa, thao tác thừa, công đoạn thừa,…

Áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tích hợp công cụ cải tiến NSCL

Việc tìm ra các nguyên nhân gây cản trở sự phát triển tại doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Để khắc phục nguyên nhân này, chuyên gia của QUATEST 3 đã tư vấn cho các công ty xây dựng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tích hợp công cụ cải tiến NSCL (theo hướng áp dụng công cụ NSCL để giải quyết các điều khoản hoặc nhóm điều khoản trong hệ thống quản lý).

Ban đầu, chuyên gia QUATEST 3 thực hiện đánh giá hiện trạng công ty thông qua đánh giá các quá trình xem công ty đang ở mức độ nào dựa trên tiêu chí xây dựng sẵn, hầu như các quá trình của công ty chỉ đạt ở mức độ 1. Bên cạnh đó, xem xét các hoạt động nào gây ra nguyên nhân khách hàng phàn nàn và nhận ra hoạt động quản lý trực quan kho chưa tốt, hoạt động bảo trì máy móc thiết bị chưa được thực hiện nghiêm túc (chủ yếu hư là sửa). Đây chính là nguyên nhân gây trễ tiến độ cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Từ đó chuyên gia QUATEST 3 lên kế hoạch hướng dẫn công ty xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tích hợp với 01 công cụ cải tiến NSCL (theo hướng áp dụng công cụ NSCL để giải quyết các điều khoản hoặc nhóm điều khoản trong hệ thống quản lý).

Ông Lê Minh Tuấn (đứng) chuyên gia QUATEST 3 hướng dẫn cán bộ nhân viên Công ty Smith thực hiện quản lý trực quan tại kho nguyên vật liệu.

Kết quả mong đợi

Sau khi rà soát tìm ra nguyên nhân, chuyên gia cùng doanh nghiệp thống nhất chọn áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tích hợp với 01 công cụ cải tiến NSCL đã cho kết quả rất đáng ghi nhận.

Cụ thể: Khi chưa áp dụng hệ thống ISO 9001:2015, đối với nguyên vật liệu bỏ bừa bãi dưới nền, chưa được sàng lọc, sắp xếp nên doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm chuẩn bị sản xuất, các nguyên vật liệu để dưới nền chiếm diện tích, tốn nhiều thời gian lấy, trả… thì sau cải tiến áp dụng hệ thống ISO 9001: 2015 các khu vực có chứa nguyên vật liệu đã được sắp xếp gọn gàng, trang bị các kệ, sắp xếp nguyên liệu lên kệ, tốn ít diện tích, dễ dàng lấy hơn, phân khu rõ ràng, vẽ line phân biệt khu vực kho với các khu vực khác; Có sơ đồ kho nguyên liệu…

Hình ảnh tại Công ty Smith.

Hay công việc cải tiến hoạt động bảo trì máy móc thiết bị bằng công cụ AM (bảo trì tự quản). Chuyên gia đã hướng dẫn doanh nghiệp: Lập kế hoạch bảo trì thiết bị rất chi tiết; Kẻ vạch quy định an toàn vận hành máy và thực hiện bảo trì theo kế hoạch.

Cải tiến các quá trình: Chuyên gia hướng dẫn xây dựng các hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2015 cùng với việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào các điều khoản hay nhóm điều khoản đã giúp quá trình của công ty được nâng lên. Các kết quả đạt được:

Nhìn chung, mức độ đạt được của các quá trình đã được nâng lên rõ rệt. Trước khi áp dụng hầu như quá trình chỉ đạt ở mức 1 nhưng sau khi áp dụng các quá trình đã được nâng lên rất cao. 

Có thể nói, việc tham gia chương trình Quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030” cụ thể là xây dựng áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tích hợp công cụ cải tiến NSCL đã đem lại hiệu quả cho công ty. Tuy nhiên, “để duy trì hiệu quả như trên, công ty cần tiếp tục duy trì thường xuyên trong mọi hoạt động của công ty” chuyên gia QUATEST 3 đưa ra lời khuyên và chia sẻ.

Lê Minh Tuấn

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích