Chuyên ngành nào được cấp chứng chỉ thiết kế công trình giao thông, thủy lợi?

(Xây dựng) – Ông Bạch Minh Tú (Hà Nội) là kỹ sư thủy lợi, ngành Kinh tế thủy lợi; thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng công trình thủy. Tháng 8/2011, ông được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cảng đường thủy.

chuyen nganh nao duoc cap chung chi thiet ke cong trinh giao thong thuy loi

Hiện nay, do nhu cầu cá nhân, ông Tú muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng các lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải), thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.

Ông Tú hỏi, chuyên môn của ông như nêu trên có phù hợp để được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải), thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều hay không? Nếu không thì chuyên môn của ông phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều; thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải) được quy định tại Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp ông Tú có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật khác đề nghị nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2022 của Chính phủ kèm theo bảng điểm các môn học được đào tạo về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề để được xem xét giải quyết.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích