Chưa đủ…

Chưa đủ…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ sáu, 23/09/2022 08:30 (GMT+7)

Nắng chưa đủ sắc mong manh//Mưa chưa đủ cỏ phủ xanh cánh đồng…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Nắng chưa đủ sắc mong manh
Mưa chưa đủ cỏ phủ xanh cánh đồng

Đêm chưa đủ một giấc nồng
Ngày chưa đủ thấy mùa không cuốc cày

Gần chưa đủ chạm tầm tay
Xa chưa đủ nhớ tháng ngày không nhau

Quên chưa đủ hẹn kiếp sau
Nhớ chưa đủ để bắt đầu biết yêu

Giận chưa đủ để kênh kiêu
Thương chưa đủ để đánh liều đêm nay…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More