Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 đến 31/12/2018.

chu tich ubnd tinh thai nguyen chi dao thuc hien nghiem tuc ket luan cua thanh tra chinh phu
Đồng chí Trần Ngọc Liêm – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị công bố Kết luận Thanh tra tại Thái Nguyên.

Như thông tin đã đưa, ngày 16/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 đến 31/12/2018.

Tại Hội nghị công bố, đồng chí Trần Ngọc Liêm – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cho rằng, trong những năm gần đây kinh tế của tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, đời sống nhân dân trên địa bàn được cải thiện đáng kể. Đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt 6,5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, đồng thời tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng chí đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư của tỉnh, với nhiều dự án đầu tư lớn, đã và đang được triển khai thực hiện.

Về lĩnh vực được thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản. Đồng thời, cho rằng trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp, nhiều dự án lớn liên tục được triển khai đầu tư nhưng công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn được thực hiện khá tốt, tuân thủ quy định của pháp luật. Những thiếu sót trong Kết luận Thanh tra đã được UBND tỉnh Thái Nguyên nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục ngay từ trong quá trình thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan sớm triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kiến nghị Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, để sớm ổn định và tiếp tục phát triển. Trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra những khó khăn vì nguyên nhân khách quan, kịp thời báo cáo các bộ, ngành có liên quan và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ngay sau khi Kết luận Thanh tra được công bố và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo, ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu của kế hoạch là thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1046/KL-TTCP, xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục một số yếu kém trong quản lý…

Theo Kế hoạch số 126/KH-UBND, một số hạn chế, thiếu sót được Thanh tra Chính phủ chỉ ra được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh trong quý III, quý IV năm 2021.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc; định kỳ tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận Thanh tra theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, Thanh tra tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận Thanh tra số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác gồm 21 thành viên do đồng chí Đặng Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích