Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu xử nghiêm việc xâm hại sông, kênh, rạch

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu xử nghiêm việc xâm hại sông, kênh, rạch

Nhiều đầu việc được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao cho các sở, ngành chuyên môn và địa phương để công tác quản lý nhà nước về sông, kênh, rạch hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa giao các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức, quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không xây dựng, lấn chiếm, xả rác xuống các tuyến sông, kênh, rạch theo Chỉ thị 19/2018 của Thành ủy thành phố về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu xử nghiêm việc xâm hại sông, kênh, rạch
Rạch Chín Xiểng ở phường 5, quận Gò Vấp méo mó, đen ngòm, đầy rác. Ảnh: Thu Hồng

UBND TP Thủ Đức, quận, huyện tăng cường lực lượng cán bộ chuyên trách có chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực quản lý sông, kênh, rạch, công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo công tác thanh tra, xử lý vi phạm được phát hiện kịp thời, xử lý chấm dứt tình trạng sai phạm trong hoạt động xây dựng theo Chỉ thị 23/2019 của Thành ủy thành phố.

Nhất là Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch cải tạo và phát triển mạng lưới giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Đồng thời khẩn trương tham mưu, trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2017 về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị lập hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trình UBND thành phố phê duyệt; tổ chức xác định, cập nhật mốc hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trên bản đồ địa chính để làm cơ sở cắm mốc tại thực địa.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng, cập nhật hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch vào đồ án quy hoạch, bản đồ quy hoạch xây dựng đô thị.

UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích