Chủ động cung ứng vật liệu cát cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Cà Mau

(Xây dựng) – Nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau vào năm 2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long thực hiện các giải pháp cung ứng cát cho dự án.

Chủ động cung ứng vật liệu cát cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau
Khó khăn trong việc khai thác, cung ứng vật liệu cát đang làm chậm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Hỗ trợ các nhà thầu được khai thác tối đa công suất hoạt động của thiết bị, phương tiện và thời gian khai thác trong ngày để bảo đảm sản lượng khai thác, đồng thời căn cứ tình hình thực tế khai thác của các mỏ đã cấp cho Dự án, tiến hành rà soát, đánh giá nội dung ĐTM được duyệt để xem xét, có phương án điều chỉnh tăng công suất khai thác các mỏ (nếu đủ điều kiện).

Rà soát các mỏ đang khai thác, các khu vực mỏ mới trên địa bàn (đặc biệt tỉnh An Giang và Vĩnh Long), ưu tiên các mỏ gia hạn, nâng công suất để cung ứng cho dự án và giao thêm các mỏ mới cho các nhà thầu triển khai thủ tục khai thác bảo đảm đủ công suất để đến 30/6/2024 cung cấp đủ về công trường khối lượng cát đã được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo các cơ quan đơn vị rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để có thể khai thác trước 15/3/2024.

UBND các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư, các nhà thầu để triển khai các thủ tục giao mỏ cát biển cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. UBND các tỉnh có nguồn vật liệu cát đắp (Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre…) hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp cận, khảo sát các mỏ cát (cát sông, cát biển) trong địa bàn tỉnh

Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương hoàn thiện thủ tục các mỏ còn lại đã cấp cho Dự án để khai thác vào đầu tháng 02/2024; căn cứ nhu cầu, khả năng cung ứng, công suất cung ứng, tổ chức rà soát, thống kê thông tin các mỏ (mỏ hết hạn giấy phép khai thác nhưng còn trữ lượng, mỏ đang khai thác, mỏ quy hoạch…) để phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục gia hạn, nâng công suất hoặc cấp mỏ mới cho các nhà thầu khai thác; trong đó cần rà soát, khảo sát mở rộng phạm vi đối với các mỏ cát thuộc các tỉnh khác trong khu vực (Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre…) và các nguồn cát hợp pháp khác nếu có. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của các địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải…) để triển khai các thủ tục giao mỏ cát biển cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù và quy định của pháp luật, phục vụ thi công thí điểm mở rộng tại các phạm vi phù hợp của Dự án.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với các Sở, ban ngành của địa phương quản lý chặt chẽ nguồn cát được cung ứng, bảo đảm chỉ phục vụ cho Dự án. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất kế hoạch khai thác cát biển làm vật liệu xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh để kịp thời hướng dẫn thủ tục cấp mỏ, nâng công suất mỏ cũng như bổ sung thêm các mỏ phục vụ Dự án, bảo đảm tiến độ yêu cầu; kịp thời hướng dẫn UBND tỉnh An Giang đối với nội dung xác nhận thu hồi khoáng sản đối với các khu mỏ phục vụ thi công các dự án đường bộ cao tốc; sớm hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục liên quan đến việc khai thác cát biển theo cơ chế đặc thù và quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích