Chiếu sáng đường phố thông minh – Rạng Đông đồng hành cùng Bến Tre

(Xây dựng) – Hiện nay, trên thế giới chưa có đô thị thông minh toàn diện, mà chỉ có đô thị thông minh từng phần. Điển hình là thành phố Jakatar – Thủ đô Indonesia có hệ thống chiếu sáng thông minh. Tại Việt Nam, Công ty cổ phần Rạng Đông là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng thành phố thông minh. Rạng Đông đồng hành cùng Bến Tre – thành phố đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ chiếu sáng đường phố thông minh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích