Chi tiết mức phí 04 tuyến đường cao tốc sẽ tăng từ 01/02/2024

Chi tiết mức phí 04 tuyến đường cao tốc sẽ tăng từ 01/02/2024

Từ ngày 01/02/2024 tới đây, 04 tuyến đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác chính thức tăng phí dịch vụ.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC đã công bố việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc, bao gồm: Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh- Long Thành – Dầu Giây.

Theo đó, VEC sẽ tăng 12% đối với các tuyến cao tốc: Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình và Đà Nẵng – Quảng Ngãi; tăng 5% đối với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bắt đầu từ 0h ngày 1/2/2024.

tm-img-alt
Chi tiết mức phí 4 tuyến đường cao tốc sẽ tăng từ 1/2/2024. (Ảnh: Internet)

VEC sẽ tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024 căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Các phương tiện sử dụng dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc: Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do VEC quản lý khai thác phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án theo Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của Bộ Giao thông Vận tải, trừ các trường hợp được miễn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và các quy định điều chỉnh, bổ sung.

Đề nghị này của VEC đã được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất và yêu cầu VEC có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, quyết định mức giá, thời điểm điều chỉnh giá 4 tuyến cao tốc theo thẩm quyền, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT và khả năng chi trả của người sử dụng, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích