Chậm thanh toán gần 4.500 tỷ đồng tiền trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai muốn bán cổ phiếu để trả nợ

(Xây dựng) – Theo công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp, tổng cả gốc và lãi trái phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai chậm trả đã lên đến 4.481 tỷ đồng. Sau thông tin chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho các trái chủ, mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã đăng ký bán 13,31 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ.

Chậm thanh toán gần 4.500 tỷ đồng tiền trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai muốn bán cổ phiếu để trả nợ
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 30/12 vừa qua, đối với mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 được công ty phát hành vào ngày 30/12/2016, công ty phát sinh thêm 112 tỷ đồng tiền lãi phải thanh toán. Tổng lãi chậm thanh toán đến 30/12/2023 là 3.023 tỷ đồng. Ngoài chậm trả lãi, Hoàng Anh Gia Lai còn chậm trả gốc, lũy kế tính đến 30/12/2023 là 1.458 tỷ đồng.

Chậm thanh toán gần 4.500 tỷ đồng tiền trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai muốn bán cổ phiếu để trả nợ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp.

Lý do chậm thanh toán được CTCP Hoàng Anh Gia Lai đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của Công ty.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng thông báo đã thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu thời gian thanh toán tiếp theo vào quý I/2024. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu.

Sau thông tin chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho các trái chủ, mới đây, Công ty HAGL đăng ký bán 13,31 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG – sàn HoSE) để giảm sở hữu từ 9,4%, về 8,24% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2024. Lý do bán được Công ty HAGL đưa ra để trả nợ trái phiếu Ngân hàng BIDV.

Với giá đóng cửa ngày 4/1 của HNG là 5.160 đồng/cổ phiếu, dự kiến CTCP Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu về số tiền khoảng 68,7 tỷ đồng nếu bán ra thành công 13,31 triệu cổ phiếu HNG.

Chậm thanh toán gần 4.500 tỷ đồng tiền trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai muốn bán cổ phiếu để trả nợ
Diễn biến cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian vừa qua.

Về bức tranh tài chính, tháng 9/2023, công ty của bầu Đức đạt doanh thu thuần 679 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi chiếm 196 tỷ đồng; cây ăn trái là 375 tỷ đồng, ngành phụ trợ đạt 108 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng này còn có một khoản thu khác từ việc thanh lý tài sản 180 tỷ đồng là khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Lãi sau thuế 9 tháng của công ty này khoảng 710 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2023 tổng nợ công ty là 15.952 tỷ đồng, tăng 1.350 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.930 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.848 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu là 5.166 tỷ đồng.

Số liệu chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận tại ngày 30/9/2023 là hơn 5.400 tỷ đồng, trong đó chi phí phát triển vườn cây ăn trái là 4.138 tỷ đồng và đầu tư cho dự án chăn nuôi 1.190 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch chứng khoán, khép phiên giao dịch ngày 5/1, cổ phiếu HAG giảm 1,5%, qua đó đưa thị giá về mức 13.100 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích