Cao Bằng: 10 huyện, Thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Cao Bằng: 10 huyện, Thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng quyết định công nhận 10 huyện, Thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, 2, 3 và xóa mù chữ mức độ 1, 2 năm 2023.

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành quyết định công nhận các huyện, Thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định công nhận 10 huyện, Thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, 2, 3 và xóa mù chữ mức độ 1, 2 năm 2023.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, Thành phố có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chí quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để duy trì, giữ vững đơn vị đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ theo quy định.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích