Cảnh báo 6 bệnh nguy hiểm khi ủ chăn, hơ lửa tay chân vẫn lạnh cóng

Cảnh báo 6 bệnh nguy hiểm khi ủ chăn, hơ lửa tay chân vẫn lạnh cóng

Tay chân lạnh cóng vào mùa đông không chỉ do nhiệt độ hạ thấp mà còn cảnh cáo bệnh nguy hiểm cần chú ý.

Bạn cũng có thể thích