Cần xác định rõ các trường hợp thuộc diện “tạm dừng tách thửa” ở Nha Trang

Liên quan đến việc tạm dừng tách thửa, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang đề nghị UBND TP. Nha Trang cho biết rõ: “Tạm dừng việc tách thửa đối với các trường hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả các trường hợp tách thửa trên địa bàn cho đến khi có quyết định tách thửa mới được ban hành”.

Một góc TP. Nha Trang.

Như Reatimes đã thông tin, ngày 14/9/2022, UBND TP. Nha Trang có Công văn số 6574/UBND-TNMT gửi Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang thông báo tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang “cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn tỉnh”.

Trong văn bản nói trên, UBND TP. Nha Trang cũng cho biết hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã dự thảo hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nhận được văn bản nói trên, ngày 20/9/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa) đã có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc dừng tách thửa đất trên địa bàn thành phố.  

UBND TP. Nha Trang sẽ tổ chức cuộc họp để làm rõ, thống nhất việc tạm dừng tách thửa quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và các văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang, từ ngày 23/4/2022, Văn phòng đăng ký đất đai TP. Nha Trang chỉ thực hiện tách thửa đối với các trường hợp có đường hiện trạng và đúng quy định tại Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang cũng đã tạm dừng việc bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất cho đến khi có quyết định, quy định mới.

Cũng theo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang, tại phần mở đầu Công văn số 6574/UBND-TNMT ngày 14/9/2022 của UBND TP. Nha Trang có nêu một số bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa). Nhưng tại phần kết luận, văn bản trên của UBND thành phố lại nêu: “Tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa”.

Do đó, để thống nhất thực hiện việc tách thửa đất trên địa bàn TP. Nha Trang và phù hợp với chỉ đạo của các cấp tại các văn bản đã nêu trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang đề nghị UBND TP. Nha Trang cho biết rõ là: Tạm dừng việc tách thửa đối với các trường hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả các trường hợp tách thửa trên địa bàn thành phố cho đến khi có quyết định tách thửa mới được ban hành./.

Đến nay, các quy định của UBND tỉnh về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang không có cơ sở để từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất.

Được biết, sắp tới UBND TP. Nha Trang sẽ tổ chức cuộc họp để thống nhất xử lý đề nghị của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang về việc tạm dừng tách thửa quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More