Cần Thơ: Tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật bảo vệ Môi trường

Cần Thơ: Tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật bảo vệ Môi trường

Chiều ngày 01/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành tại Cần Thơ.

Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, phòng, ban sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố, đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường các quận  huyện, các đơn vị dịch vụ thu gom và xử lý rác trên địa bàn thành phố.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường cho biết, để triển khai các chính sách thuộc lĩnh vực môi trường tại Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi hội thảo.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách mới của Luật BVMT đến đầy đủ các đối tượng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thường xuyên trả lời, giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn, thi hành; chủ động đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, quy định thuộc trách nhiệm đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT.

Đến nay, việc triển khai các quy định, chính sách mới của Luật BVMT đã từng bước đi vào cuộc sống, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức của người dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác BVMT.

Như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất. Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải; Phân vùng môi trường…

tm-img-alt

Ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Tham gia Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong bộ Luật Bảo vệ môi trường. Các chuyên đề Trách nhiệm bảo vệ Môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 1. Chính sách, pháp luật về quản lý CTRSH 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phân loại DA (theo tiêu chí về MT).  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường;  Đánh giá tác động môi trường (ĐTM);  Thay đổi nội dung ĐTM; Giấy phép môi trường;  Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại. GPMT/ĐKMT;  Vận hành thử nghiệm các CTXLCT;  Đăng ký môi trường;  Xử lý hồ sơ cấp GPMT.  Quan trắc chất thải;  UPSCMT; Quản lý CT và BC môi trường.

tm-img-alt

Sau hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị địa phương triển khai nghiên cứu, nắm bắt và tham mưu tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn một cách sâu rộng, mạnh mẽ đến các đối tượng có liên quan tại địa phương; đưa các quy định, chính sách của Luật đi vào cuộc sống.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích