Cần Thơ: Đầu tư hơn 21 tỷ đồng xây dựng điểm dừng đón trả khách xe buýt hiện đại

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3327/QĐ-UBND về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm dừng nhà chờ xe buýt: 501 điểm dừng đón trả khách hiện đại. Theo Quyết định này, tổng giá trị các gói thầu là 21.130.984.128 đồng.

can tho dau tu hon 21 ty dong xay dung diem dung don tra khach xe buyt hien dai
Trạm dừng nhà chờ xe buýt hiện hữu đơn sơ trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được thay thế đầu tư xây dựng hiện đại.

Quyết định UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm dừng nhà chờ xe buýt: 501 điểm dừng đón trả khách hiện đại.

Dự án có tổng cộng 13 gói thầu, như: Tư vấn thiết kế xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán công trình; Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị; Tư vấn hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (bao gồm cung cấp và lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời); Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự toán gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (bao gồm cung cấp và lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời); Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho nhà chờ; Thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng (bao gồm cung cấp và lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời); Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ; Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng nhà chờ, trạm dừng (bao gồm cung cấp và lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời); Tư vấn giám sát gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ; Bảo hiểm công trình; Chi phí thuê đường truyền internet.

Tổng giá trị các gói thầu là 21.130.948.120 đồng, trong đó, các gói thầu trị giá cao nhất như: Thi công xây dựng công trình nhà chờ, trạm dừng 12.592.193.114 đồng, gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin cho các nhà chờ 7.700.000.000 đồng… Vốn đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Cần Thơ, theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More