Căn cứ nào xác định là người quản lý doanh nghiệp?

(Xây dựng) – Nhiều ý kiến thắc mắc, trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được xem là người quản lý doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP không?

Căn cứ nào xác định là người quản lý doanh nghiệp?
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Vì vậy, cần căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để xác định cá nhân có thuộc đối tượng này hay không.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích