Cải chính

Ngày 25/7/2023, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Thực hiện quy trình giải trình và xử lý, khắc phục vụ việc, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận sai sót trong quá trình tác nghiệp, để xảy ra sơ suất trong nội dung bài viết “Bài 5: Cần Thơ giao đất cho Công ty Hoàng Gia trái quy định pháp luật…”, xuất bản ngày 9/3/2023. Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã gỡ bỏ nội dung Bài 5 và Bài 9 (xuất bản ngày 26/3/2023) có nội dung liên quan đến bài 5.

Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam thành thật xin lỗi UBND Thành phố Cần Thơ, các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng bạn đọc.

Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam xin nhận trách nhiệm về sai sót vừa qua, mong bạn đọc lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Tạp chí.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích