Các nhà khoa học góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

Sáng ngày 15/7, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích