Các địa phương sẽ báo cáo việc quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội

(Xây dựng) –Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Các địa phương sẽ báo cáo việc quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội
Các địa phương sẽ báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 (ảnh: Báo Tin tức).

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 22/6/2023, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 95/2023/QH15 về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”, Đoàn giám sát của Quốc hội đã ban hành Kế hoạch chi tiết ngày 27/10/2023 triển khai Nghị quyết.

Theo yêu cầu của Đoàn giám sát ngày 03/11/2023 về việc “Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo báo cáo các nội dung theo đề cương gửi kèm.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung báo cáo của địa phương cần tập trung vào kết quả, tồn tại hạn chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn. Các nội dung báo cáo bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, điều hành, điều tiết bất động sản tại địa phương; các hình thức phát triển nhà ở xã hội, nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội, nguồn cung và giao dịch bất động sản…

“Báo cáo của các địa phương đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 05/02/2024, qua Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản”, Công văn của Bộ Xây dựng cho biết.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích