Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức Diễn đàn “Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2023”. TS KTS Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã có bài tham luận về các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu bài tham luận để bạn đọc tham khảo:

Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Các chính sách thúc đẩy quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Nguồn: Diễn đàn phát triển đô thị bền vững Việt Nam 2023

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích