Bộ Y tế xếp thứ 1/18 bộ, ngành về cắt giảm thủ tục hành chính

Thông tin tại Hội nghị tổng kết, đánh giá việc triển khai công tác y tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 diễn ra sáng nay (9/1), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong năm 2023, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước.

Theo đó, trong năm 2023, ngành y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được Quốc hội giao, trong đó vượt chỉ tiêu được giao về số bác sĩ/vạn dân (12,5 bác sĩ), đạt chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân (32 giường bệnh), đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (93,2%); cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao (8/9 chỉ tiêu).

Bộ Y tế xếp thứ 1/18 bộ, ngành về cắt giảm thủ tục hành chính
Toàn cảnh Hội nghị.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, với nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, động viên khuyến khích, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; tăng cường lắng nghe thực tiễn, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ dần từng bước các khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống dịch bệnh; chế độ chính sách, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vắc xin, cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế…

Cạnh đó, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp củng cố năng lực ngành y tế sau dịch bệnh như tăng cường nguồn lực đầu tư, chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực y tế, tăng cường công tác chỉ đạo (như tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh…). Nhiều đơn vị thuộc Bộ, cơ sở y tế, sở y tế các địa phương đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt hơn trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại và đồng bộ. Kỹ thuật y học tiên tiến được chuyển giao xuống tuyến dưới; công tác quản lý chất lượng bệnh viện, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục có bước chuyển biến.

Bộ Y tế xếp thứ 1/18 bộ, ngành về cắt giảm thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chỉ đạo tại một hội nghị về cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đặc biệt, năm 2023, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được Chính phủ giao; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phát triển y tế cơ sở. Đồng thời, tập trung cho công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số (tính từ năm 2021 đến nay, Bộ Y tế xếp thứ 1 trong số 18 Bộ, ngành về cắt giảm thủ tục hành chính).

Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đã có, Bộ trưởng đề nghị năm 2024, các vụ, viện, cục của Bộ phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu và quản lý Nhà nước để tiếp tục gỡ các nút thắt còn vướng mắc; các địa phương, cơ sở y tế tiếp tục nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân…

K.Tiến

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích