Bộ Xây dựng bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3 – 5 căn nhà trong 1 năm

Bộ Xây dựng bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3 – 5 căn nhà trong 1 năm

Bộ Xây dựng đã chính thức bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua từ 3-5 căn nhà trong 1 năm tại dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến.

Trong dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (thay thế Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ), được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng ngày 5-3, cơ quan này đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua từ 3-5 căn nhà/năm.

Cụ thể, trong dự thảo mới nhất, tại Điều 7 quy định về điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ và đối với tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh, Bộ Xây dựng đã bỏ 3 phương án chế tài hạn mức bán, cho thuê bất động sản trước đó.

Thay vào đó, dự thảo Nghị định lần này chỉ quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thực hiện giao dịch theo pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng và phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 là các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Như vậy, dự thảo nghị định mới được đăng tải lấy ý kiến khác rất nhiều so với bản dự thảo đăng tải ngày 27/2. Ba phương án được Bộ Xây dựng bỏ ra khỏi Điều 7 gồm:

Phương án 1 đề xuất quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bao gồm: cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3-5 nhà ở hoặc 3-5 căn hộ chung cư, trong 1 năm.

Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ 5-10 công trình xây dựng hoặc 5-10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, trong 1 năm.

Phương án 2 đề xuất quy định cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 1.000 – 2.000m2 đối với đất tại khu vực đô thị; từ 3.000 – 5.000m2 đất tại khu vực nông thôn; từ 1.000 – 2.000m2 sàn xây dựng đối với nhà ở, công trình hỗn hợp có nhà ở; từ 3.000m2 – 5.000m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở.

Phương án 3, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3, điều 57, Luật Nhà ở 2023. Cá nhân bán, cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng.

Nhiều chuyên gia nhận định, 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ theo đề xuất Bộ Xây dựng nếu áp dụng trên thực tế sẽ khó khăn cho cơ quan quản lý về công tác theo dõi, thống kê, giám sát. Hơn nữa, việc quy định trên cơ sở thống kê số lượng giao dịch, công trình, hay diện tích để xác định quy mô, xét góc độ nào đó sẽ làm lộ bí mật kinh doanh của cá nhân đó.

Đồng thời, theo luật sư này, việc quy định như 3 phương án trên sẽ tạo kẽ hở để người kinh doanh lách luật, né tránh ngưỡng tối đa bằng cách nhờ cá nhân khác đứng tên.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích