Bộ Tư pháp họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước

Bộ Tư pháp họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước

Ngày 18/10/2023 tại trụ sở Bộ Tư pháp, đã diễn ra cuộc họp quan trọng của Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước.

Cuộc họp có sự tham gia của các đại diện từ nhiều bộ ngành khác nhau: Bộ Xây Dựng, cơ quan chủ trì phối hợp trong việc xây dựng Luật Cấp, Thoát nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, và nhiều cơ quan liên quan khác.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp đồng chủ trì cuộc họp

Trước cuộc họp quan trọng này, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 13/10/2023 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước. Hội đồng gồm 22 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội Đồng là ông Trần Tiến Dũng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, và Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của Vụ Pháp luật dân sự và kinh Tế. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Hội Đồng là tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước, theo các quy định tại Điều 39 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với các sửa đổi và bổ sung năm 2020.

Cuộc họp, đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn từ các thành viên, góp phần quan trọng trong việc hình thành Luật Cấp, Thoát nước có tính thực tiễn, hiệu quả và phù hợp với tình hình nước ta. 

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích