Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với tân Giám đốc WB tại Việt Nam