Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn tất các công đoạn cuối cùng nhằm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 1/2, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết Chính phủ đã có chỉ đạo việc sửa đổi Nghị định 44/CP. Xác định đây là Nghị định quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến tài chính, đất đai, giá đất, do vậy Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tổ chức nhiều hội thảo, cũng như lấy ý kiến rộng rãi qua đó tìm ra phương án tối ưu đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Nghị định.

“Để phù hợp với tinh thần của Luật đất đai 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn tất các công đoạn cuối cùng nhằm ban hành Nghị định sớm nhất, đưa vào thực thi,” Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho hay.

Trước đó, ngày 18/1/2024, Quốc hội đã thông qua Luật đất đai sửa đổi. Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã chuẩn bị triển khai sớm nhất để đưa Luật trên đi vào cuộc sống. Theo đó, bộ đã cung cấp một số nội dung mới, điểm mới của Luật Đất đai 2024 tới các cơ quan truyền thông để có tư liệu đồng thời rà soát xây dựng các kế hoạch để trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai 2024.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định.

Dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định để quy định chi tiết Luật Đất đai…

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
Thứ trưởng Lê Minh Ngân thông tin về Luật đất đai 2024. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay đối với các nghị định liên quan tới công tác quản lý đất đai, các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, còn các địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, ban hành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Mặt khác, để chuẩn bị cho công tác tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành luật đất đai, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành phổ biến, tuyên truyền để các điểm mới; các hướng dẫn thi hành… để quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi.

Cùng đó, bộ cũng đề nghị ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi của địa phương, bảo đảm đến năm 2025 kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để các chính sách mới khi triển khai đảm bảo tính đồng bộ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích