Bộ GTVT: Học viện Hàng không Việt Nam thu học phí năm học 2021 – 2022 cao hơn quy định

Theo đó, tại Kết luận số 7307/KL-BGTVT, Bộ GTVT nêu rõ: Học viện HKVN đã thu học phí năm học 2021 – 2022 vượt mức trần mức học phí theo quy định tại Nghị định số 86/NĐ-CP của Chính phủ, khoảng 10%, tổng số tiền tạm tính là 5 tỷ đồng.

Đối với học phí năm học 2022 – 2023, Học viện HKVN đã thu cao hơn quy định (Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập) với số tiền tạm tính là 51 tỷ đồng.

Theo báo cáo, giải trình của Học viện HKVN, nguyên nhân thu học phí cao là do áp dụng Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đã công bố mức thu, ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19, có chính sách mới về thu học phí…

“Học viện HKVN đã có thông báo hoàn trả và khấu trừ học phí năm học 2021 – 2022 và 2022 – 2023 trên hệ thống thông tin điện tử của Học viện. Tuy nhiên tại thời điểm xác minh, làm việc với người tố cáo cho thấy, người học chưa nhận được tiền hoàn trả theo thông báo”, Kết luận số 7307/KL-BGTVT của Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT: Học viện Hàng không Việt Nam thu học phí năm học 2021 - 2022 cao hơn quy định
Trụ sở Học viện HKVN tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Về học phí năm học 2021 – 2022, theo kết luận của Bộ GTVT, Hội đồng Học viện HKVN không ban hành quyết định về chính sách học phí, học bổng, hỗ trợ người học năm học 2021 – 2022 mà để Giám đốc Học viện HKVN quyết định ban hành mức học phí là chưa đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đối với học phí năm học 2022 – 2023, Hội đồng Học viện, Giám đốc Học viện HKVN ban hành chính sách, quyết định mức học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên khi có Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT, Hội đồng Học viện HKVN không kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, dẫn đến làm giảm hiệu lực, hiệu quả và ý nghĩa trong chính sách “nhằm hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân”.

Nguyên nhân về những tồn tại, hạn chế, những việc làm chưa đúng quy định nói trên là do Học viện HKVN chưa nghiêm túc trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và cơ quan có thẩm quyền về chính sách học phí; do có sự thay đổi về chính sách điều hành liên quan đến học phí. Theo Bộ GTVT, trách nhiệm thuộc về ông Trần Hoài An với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Học viện HKVN và là người chủ trì cuộc họp để xem xét, triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT về thực hiện chính sách học phí theo quy định của Chính phủ. Ông Trần Hoài An chưa làm hết thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định trong việc quyết định chính sách học phí; không khẩn trương, kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế về chính sách, mức học phí theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, Giám đốc Học viện HKVN, cá nhân thuộc các phòng, bộ phận tham mưu có liên quan. Học viện đã có thông báo hoàn trả khoản thu học phí vượt trần cho người học. Tuy nhiên, đến nay người học chưa nhận được tiền hoàn trả. Học viện cần khẩn trương rà soát, kiểm điểm, khắc phục kịp thời.

Từ đó, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng Học viện HKVN khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định, định mức và chính sách thu học phí không đúng quy định để có phương án khắc phục. Khẩn trương thực hiện hoàn trả cho người học số tiền học phí thu vượt theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng Học viện HKVN, Giám đốc Học viện HKVN chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Từng mang tài sản Nhà nước đi hợp tác kinh doanh

Trước đó vào năm 2018, Bộ GTVT ban hành Kết luận số 11985/KL-BGTVT, trong đó kết luận: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Hàng không thuộc Học viện HKVN mang tài sản Nhà nước (văn phòng và phòng học) để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty khác. Học viện HKVN đã Khai thác kinh doanh bãi xe, căng tin nguồn thu từ năm 2016 – 2017 đạt hơn 1,5 tỷ đồng nhưng không được chuyển về Phòng Tài chính kế toán của Học viện. Trung tâm đào tạo phi công thuộc Học viện HKVN ký hợp đồng với Chi nhánh Viettel Khánh Hoà về việc cho thuê mặt bằng của Trung tâm đào tạo phi công để làm vị trí đặt trạm viễn thông với giá thuê 2,2 triệu đồng/tháng nhưng để ngoài sổ sách…

Xuân Tình

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích