Bộ Giao thông vận tải công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng

(Xây dựng) – Bộ Giao thông vận tải vừa công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng thuộc địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Bộ Giao thông vận tải công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng
Kênh Nghĩa Hưng vừa được Bộ Giao thông vận tải công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng có chiều dài 2,104km (bao gồm chiều dài âu tàu). Điểm khởi đầu kênh tại Km8+300 sông Ninh Cơ, bề rộng đáy 100m, cao trình đáy -6,7m; tĩnh không thông thuyền tại vị trí cầu vượt âu là 15m, tương ứng với cao độ mực nước +1,48m (hệ cao độ quốc gia) thuộc địa phận xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng. Điểm kết thúc tại Km35+450 sông Đáy, thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Công trình âu tàu Nghĩa Hưng có kết cấu bê tông cốt thép, tường đứng hình chữ U với hệ thống neo âu tàu gồm hệ thống neo cố định ba mức nước vận hành, gồm 12 cụm neo hai bên, mỗi bên gồm 6 cụm neo. Công trình có 2 khu chờ tàu là đầu âu tàu phía sông Ninh Cơ và đầu âu tàu phía sông Đáy. Âu tàu được thiết kế cho phương tiện có trọng tải đến 3.000DWT đi qua.

Sau khi luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng được mở, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, bảo vệ luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng, âu tàu Nghĩa Hưng theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa khác được yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền đối với hoạt động giao thông thủy nội địa, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More