Bộ Công Thương sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014 ngày 5/11/2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

Trong đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 36 về tính toán phương thức vận hành hệ thống điện.

Theo đó, việc tính toán phương thức vận hành hệ thống điện bao gồm các nội dung chính sau: Kế hoạch đưa công trình mới vào vận hành; Sơ đồ kết dây cơ bản hệ thống điện; Dự báo phụ tải hệ thống điện; Đánh giá an ninh hệ thống điện; thông báo khả năng thiếu hụt công suất, sản lượng điện năng;

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện; Phiếu thao tác; Kế hoạch thử nghiệm, thí nghiệm trong quá trình vận hành thiết bị; Kế hoạch huy động nguồn điện cho ít nhất hai kịch bản thủy văn; Kế hoạch huy động tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ (nếu có); Kế hoạch cung cấp khí cho phát điện; Kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải, phân phối thuộc quyền điều khiển.

trung-tam-a0-jpeg-8766-1686819716
Tại dự thảo Thông tư mới Bộ Công Thương đã bổ sung bộ phận trực ca năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia

Tại dự thảo Thông tư mới Bộ Công Thương đã bổ sung bộ phận trực ca năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 3 Điều 37 về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, gồm:

Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm là cơ sở cho công tác điều hành, giám sát đảm bảo cung cấp điện, bao gồm các nội dung chính sau: dự báo nhu cầu phụ tải điện; kế hoạch huy động nguồn điện; kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải; các ràng buộc nguồn, lưới điện và cung cấp nhiên liệu.

Trước ngày 15/10 hàng năm, đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm hoàn thành và trình Cục Điều tiết điện lực phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới.

Trước ngày 15/11 hàng năm, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ Công Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới.

Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng do Cấp điều độ quốc gia lập trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt.

Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tuần tới, ngày tới và các phương thức đặc biệt do Cấp điều độ quốc gia lập và phê duyệt trên cơ sở phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng đã được phê duyệt.

Theo dự thảo, các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia gồm: Bộ phận trực ban chỉ huy điều độ quốc gia; Bộ phận phương thức ngắn hạn; Bộ phận phương thức dài hạn; Bộ phận tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động; Bộ phận quản lý thiết bị thông tin và máy tính; Bộ phận trực ca năng lượng tái tạo.

Như vậy so với quy định cũ, dự thảo Thông tư đã bổ sung bộ phận trực ca năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia.

Dự thảo nêu rõ, bộ phận trực ca năng lượng tái tạo có nhiệm vụ tính toán lựa chọn và cung cấp số liệu chính thức về dự báo công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo, nguồn phân tán phục vụ công tác lập lịch huy động, điều độ thời gian thực và vận hành hệ thống AGC. Tính toán và công bố giá trị công suất phân bổ cho các nguồn năng lượng tái tạo do các ràng buộc hệ thống điện/lưới điện.

Vận hành Hệ thống dự báo công suất các nguồn năng lượng tái tạo, Hệ thống lựa chọn nguồn dự báo năng lượng tái tạo, hệ thống quản lý các nguồn điện phân tán. Giám sát trực tuyến công suất phát các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn phân tán.

Phối hợp xử lý các sự cố, bất thường liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác vận hành nguồn năng lượng tái tạo, nguồn phân tán; các nhiệm vụ khác được Cấp điều độ quốc gia quy định.  

Theo Người Đưa Tin

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More