Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng tâm

(Xây dựng) – Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

binh xuyen vinh phuc day manh cong tac giai phong mat bang thuc hien cac du an trong tam
Ông Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên và đại diện chủ đầu tư rà soát bản đồ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Logistic Vĩnh Phúc.

Trong năm 2022, tổng số dự án đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng là 36 dự án với tổng diện tích thực hiện là 319,7ha.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, ngay từ đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Xuyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã chủ động phối hợp với 100% các phòng, ban, tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật về công tác giải phóng mặt bằng.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; tổng quan về dự án, thông tin về chủ đầu tư, thời gian hoạt động, tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng…

Ông Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên cho biết: Xác định công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tác động rất lớn đến tốc độ, mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện. Do đó, ngay từ khi có quy hoạch dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, pháp luật các quy định của Đảng, Nhà nước về giải phóng mặt bằng, nhất là lĩnh vực về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng… nhằm vận động, giáo dục, thuyết phục người dân hiểu, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

Với phương châm kiên quyết, kiên trì, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các buổi họp tổ dân cư, thôn, xóm, các câu lạc bộ pháp luật, các tổ hòa giải, tủ sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của các dự án đang được đầu tư xây dựng có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từ đó ủng hộ và đồng thuận tự giác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã chủ động phối hợp với các phòng, ban và chính quyền các xã, thị trấn tập trung thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến hết ngày 25/7/2022, Ban đã thực hiện quy chủ 296,98ha, đạt 93%. Trong đó điển hình là các Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện II, Dự án cảng cạn Logistics ICD.

binh xuyen vinh phuc day manh cong tac giai phong mat bang thuc hien cac du an trong tam
Huyện Bình Xuyên luôn tập trung tuyên truyền để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức đối với giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Ban phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện triệt để việc công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Mặt khác, Ban cũng thực hiện tốt việc vận động hộ dân, lập đầy đủ các thủ tục, giấy tờ pháp lý kèm theo, kịp thời điều chỉnh các sai sót để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; nghiên cứu đề xuất thêm chính sách hỗ trợ khác để bảo đảm quyền lợi người bị thu hồi đất… góp phần hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm dự án đúng tiến độ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More