Bình Thuận: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho đối tượng ảnh hưởng Covid-19

Bình Thuận: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho đối tượng ảnh hưởng Covid-19

Hạ Vân –  Thứ ba, 14/02/2023 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP Chính phủ vừa ban hành, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đang được giảm tiền thuê theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.TL

Thủ tục hồ sơ gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo quyết định này. Người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cơ quan thuế, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, người thuê sẽ không được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023. Trường hợp người thuê đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 vào ngân sách nhà nước, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được trừ vào kỳ sau.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích