Bình Phước: Phát triển thị trấn Thanh Bình thành đô thị hiện đại

(Xây dựng) – Ngày 23/11, tỉnh Bình Phước thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp; phát triển thị trấn Thanh Bình thành đô thị hiện đại theo tiêu chí đô thị loại V.

Bình Phước: Phát triển thị trấn Thanh Bình thành đô thị hiện đại
Bà Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại cuộc họp.

Mục tiêu của đồ án nhằm định hướng phát triển không gian thị trấn Thanh Bình đến năm 2030 là trung tâm hạt nhân của huyện huyện Bù Đốp. Đồng thời là đầu mối giao thương kinh tế của các trục hành lang kinh tế đô thị phía Bắc của vùng Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ. Việc phát triển thị trấn Thanh Bình thành đô thị hiện đại theo tiêu chí đô thị loại V, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, hài hòa với môi trường cảnh quan thiên nhiên, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân; làm cơ sở để triển khai các quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

Bà Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đánh giá cao sự chủ động của huyện Bù Đốp, trong công tác điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: “Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, UBND huyện Bù Đốp phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát nội dung để hoàn thiện các thủ tục của đồ án, trên cơ sở thẩm định của Sở Xây dựng để trình UBND tỉnh”.

Thông qua đồ án phát triển thị trấn Thanh Bình thành đô thị hiện đại, theo tiêu chí đô thị loại V là việc làm cần thiết, thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện, nâng cao chất lượng sống của người dân trên cơ sở khai thác các lợi thế, tiềm năng; phát triển bền vững tương xứng với vai trò, vị thế, chức năng của thị trấn Thanh Bình trước bối cảnh phát triển mới.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019-2022 của thị trấn Thanh Bình đạt 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu 380 nghìn đồng/năm. Thị trấn hiện có 80% khu dân cư 5 năm liền được công nhận văn hóa, 97,1% gia đình được công nhận văn hóa. Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng đạt 98%; 70% đường làng, ngõ xóm có hệ thống đèn đường chiếu sáng; 100% hộ dân sử dụng nước, có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch; 98,9% gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích