Bình Dương: Tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản

(Xây dựng) – Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa chủ trì Phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương: Tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản
Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì Phiên họp.

Tham dự có ông Mai Hùng Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, phương thức đấu giá đất, đấu thầu dự án, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; cổ phần hóa đối với doanh nghiệp Nhà nước; thuê đất công; chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất một lần…

Cụ thể, kiến nghị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo; kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa đối với dự án mở rộng hoa viên nghĩa trang Bình Dương; kiến nghị chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Việt, Công ty TNHH Tân Minh Trung…; kiến nghị liên quan đến dự án Cảng An Sơn của Tổng Công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – Công ty cổ phần.

Bình Dương: Tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương báo cáo tại Phiên họp.

Trên tinh thần trách nhiệm, từng kiến nghị nêu ra đã được các các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phân tích, đóng góp ý kiến thật cụ thể, chi tiết.

Qua ý kiến của các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng kiến nghị. Đối với những kiến nghị vẫn còn vướng mắc, chưa thể giải quyết, ông yêu cầu các sở ngành cần phân chia ra thành từng nhóm vấn đề cụ thể để dễ dàng giải quyết, có lợi cho doanh nghiệp trên tinh thần chấp hành các quy định pháp luật.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đề nghị các sở ngành cần chủ động xem xét, phân tích và có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh xem xét.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích