Bình Dương: Hiệu quả từ Nghị quyết liên tịch hành động bảo vệ môi trường

(TN&MT) – Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp về hành động bảo vệ môi trường (BVMT), quản lý sử dụng tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2016 – 2020, công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, từ đó đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh Bình Dương.

Nhiều hoạt động thiết thực

Theo Sở TN&MT Bình Dương, ngay sau khi Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp về hành động BVMT, quản lý sử dụng tài nguyên và ứng phó BĐKH giai đoạn 2016 – 2020 được ký kết, Sở TN&MT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, các tổ chức tôn giáo đã triển khai các nội dung của Nghị quyết liên tịch đến cấp huyện, các chi hội, hội viên cấp cơ sở.

Trong 5 năm qua, hàng năm, Sở TN&MT Bình Dương đều phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và các hội đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường như: Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn… thông qua các hoạt động đồng hành vì môi trường, ngày hội môi trường, đổi chất thải lấy quà tặng, thi tìm hiểu về môi trường và ra quân làm vệ sinh môi trường tại các địa bàn khu dân cư, nơi công cộng.

Giai đoạn 2016 – 2020, Sở TN&MT Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được hơn 2.327 lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 786.128 lượt người. Nổi bật trong hoạt động này là Dự án “Nâng cao nhận thức Tiêu dùng xanh và Tiêu dùng bền vững” – “Nghĩ xanh – Mua sạch” dành cho các chi hội, tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh, nhằm tuyên truyền tác hại túi ni lông, rác thải nhựa với môi trường, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, nói không với sản phẩm gây hại môi trường.

Lãnh đạo Sở TN&MT trao Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương cho tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch

Cũng theo Sở TN&MT Bình Dương, cuối năm, Sở TN&MT đều thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kịp thời lựa chọn các hình thức tuyên truyền, đề ra các mô hình BVMT tiên tiến nhằm vận động người dân tham gia BVMT. Định kỳ 2 năm một lần, Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Bình Dương tổ chức tuyên dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT thông qua việc xét tặng Giải thưởng Môi trường Bình Dương để động viên, khích lệ phong trào BVMT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Trong bối cảnh công tác quản lý, BVMT của tỉnh Bình Dương đã và đang chịu áp lực lớn từ tốc độ phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị, Sở TN&MT, Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và các tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phối hợp hành động BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH. Trong đó, Sở TN&MT đã cùng với các đơn vị nỗ lực, cố gắng thực hiện và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, nên các Nghị quyết đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả khá tốt so với mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo đó, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được một số kết quả rõ nét, thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm và hành động về BVMT đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư, từ đó nâng cao hiệu quả của việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường, kịp thời giải quyết vấn đề về môi trường trên địa bàn trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa, góp phần đạt được các mục tiêu của Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và các tổ chức chính trị – xã hội cũng đã thể hiện được vai trò trong việc tham gia vào các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và BVMT của địa phương. Qua việc thực hiện Nghị quyết liên tịch, công tác BVMT tại các tổ chức, đoàn thể ngày càng có định hướng, tập trung hơn và mang tính thống nhất, hệ thống hơn; đồng thời, cũng góp phần tăng cường nguồn lực cho các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia BVMT.

Tỉnh Bình Dương hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh sẽ là nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng tưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Phát huy những kết quả đạt được từ Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp về hành động BVMT, quản lý sử dụng tài nguyên và ứng phó BĐKH giai đoạn 2016 – 2020, Sở TN&MT đã tổ chức ký kết Nghị quyết liên tịch phối hợp hành động giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục tuyên truyền, xây dựng các mô hình, phong trào cộng đồng doanh nghiệp, cư dân tham gia BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH; mở rộng việc ký kết Nghị quyết liên tịch với các ban Đảng, các cơ quan truyền thông và các tổ chức khác. 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tăng cường vai trò của cộng đồng trong việc giám sát các hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ ở cơ sở, các ban công tác MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức hoạt động tình nguyện vì môi trường nhằm đẩy mạnh công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột lợi ích giữa phát triển kinh tế – xã hội với BVMT và sử dụng tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng dân cư; tiếp tục vận động cộng đồng dân cư xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục triển khai triển khai thực hiện Kế hoạch số 4950 ngày 1/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch phân loại rác tại nguồn; triển khai các hoạt động tuyên truyền về BĐKH; hướng dẫn xây dựng các mô hình khu dân cư ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh việc biên soạn, in ấn các tài liệu tuyên truyền, tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động BVMT, sử dụng tài nguyên, ứng phó với BĐKH để làm tài liệu tuyên truyền cho các tổ chức chính trị – xã hội.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ đẩy mạnh việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến về BVMT; đẩy mạnh xây dựng, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện tốt công tác BVMT; công bố Sách Xanh, danh sách các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường hàng năm để cộng đồng giám sát; đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý dứt điểm các điểm “nóng” về môi trường và giải quyết kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của người dân địa phương.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ huy động sự tham gia của các nhà khoa học, cộng đồng, các tổ chức chính trị – xã hội với vai trò giám sát, phản biện trong quá trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các chương trình, kế hoạch về BVMT; tăng cường hơn nữa vai trò định hướng hoạt động, đảm bảo các hoạt động có tính chiến lược lâu dài, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị; làm cầu nối liên kết các hoạt động của từng đoàn thể riêng lẻ để tạo nên sức mạnh tổng hợp, phục vụ mục tiêu chung phát triển kinh tế – xã hội bền vững gắn liền với BVMT của tỉnh.

“Nghị quyết liên tịch phối hợp hành động BVMT giai đoạn 2021 – 2025 sẽ hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững và xây dựng tỉnh Bình Dương là nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng tưởng kinh tế và BVMT; đồng thời, tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường trong các khu dân cư, đô thị; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên; đảm bảo cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với BĐKH” – Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025 khẳng định quan điểm về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh là bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển, là trách nhiệm của toàn xã hội, là nghĩa vụ của mọi người dân; ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững.

Bạn cũng có thể thích