Bình Định: Khắc phục tình trạng bồi lắng từ dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 – cảng Quy Nhơn

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bình Định vừa có chỉ đạo về hoàn thành việc khắc phục tình trạng bồi lắng từ dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 – cảng Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Bình Định: Khắc phục tình trạng bồi lắng từ dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 - cảng Quy Nhơn
Lòng sông bị bồi lắng bởi bùn non.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thống nhất việc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Phú Gia Riverside đã hoàn thành khắc phục tình trạng bồi lắng từ đập tràn Quy Nhơn 3 đến điểm nhập lưu với sông Trường Úc theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đến tháng 03/2024, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phải thực hiện công tác bồi hoàn đa dạng sinh học (theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 – cảng Quy Nhơn).

Trong quá trình thực hiện, Công ty phải thông báo kế hoạch triển khai cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Bình để được hướng dẫn, giám sát.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Công ty TNHH Phú Gia Riverside thực hiện các giải pháp quản lý các hồ chứa bùn từ quá trình nạo vét, không để xảy ra sự cố sạt lở ảnh hưởng đến các công trình lân cận và không để bùn thoát ra bên ngoài gây bồi lắng lòng sông phía hạ lưu.

Trước đó, trong quá trình triển khai dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 – cảng Quy Nhơn đã xảy ra tình trạng bồi lắng bùn tại lòng sông ở khu vực hạ lưu đập tràn Quy Nhơn 3. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống tại khu vực này. Nguyên nhân là do việc hình thành âu chứa tạm đã làm cản trở một phần dòng chảy, gây tình trạng bồi lắng phía thượng lưu của âu chứa nhưng không được nạo vét định kỳ trong quá trình thi công dự án.

Ngoài ra, việc xây dựng và vận hành các ao lắng tại bãi đổ số 2 chưa đảm bảo hiệu quả nên có một lượng bùn từ các ao lắng chảy tràn vào khu vực từ hạ lưu đập tràn Quy Nhơn 3 đến âu chứa tạm.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích