Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – Chiều 13/12, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và sơ kết Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương tỉnh Bình Định tiếp tục xác định xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới được đưa vào Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 11, ngày 14/5/2021 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của thành phố Quy Nhơn.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Định, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh đến địa phương, đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Bình Định đat được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Tuy Phước và Vân Canh.

Kết quả đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2021 -2022 có 11 xã công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, có 17 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Dự kiến cuối năm 2023, có thêm 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 7 xã đat chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu và 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện An Lão .

Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 90/111 xã được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 81,0%; có 24/90 xã đạt chuẩn Nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 26,6%; 1/90 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 1,1%. Có 7/11 đơn vị cấp huyện (An Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn, Phù Mỹ) được Thủ tướng Chính Phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,63%.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Phù Cát.

Qua 3 năm triển khai thực hiện từ năm 2021-2023, Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Tây Sơn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiếp tục là nền tảng căn bản làm thay đổi diện mạo nông thôn: Hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được ổn định.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của thị xã Hoài Nhơn.

Bình Định đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 85% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới (tương đương 94/111 xã); trong đó, có 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao (tương đương 37/94 xã đạt chuẩn) và 10% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu (tương đương 8/94 xã đạt chuẩn); phấn đấu có 7/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có 60% số thôn, làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực vùng núi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí tỉnh.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Phù Mỹ.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Hoài Ân.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Vĩnh Thạnh.

Bình Định chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Gian trưng bày sản phẩm OCOP của thị xã An Nhơn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích