Bình Định: Bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Bình Định: Bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

UBND tỉnh Bình Định tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 18/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 18/12/2023 nêu trên, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt chú trọng quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; theo dõi, nắm tình hình chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ Nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết.

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, an toàn xã hội; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; tham mưu, đề xuất báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích