Bến Tre: Phát triển bền vững kinh tế biển

(TN&MT) – Với thế mạnh 65km đường bờ biển, tỉnh Bến Tre đã định hướng xoay trục phát triển về hướng Đông. Mục tiêu chủ yếu phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, trong đó kinh tế biển là trọng tâm gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực qua tuyến động lực ven biển, mở ra không gian phát triển cho Bến Tre và toàn vùng.

Nhiều dự án điện gió được đầu tư xây dựng tại Bến Tre

Phát triển tỉnh về hướng Đông

Những năm gần đây, kinh tế biển của Bến Tre có bước phát triển tích cực. Trong đó, lĩnh vực thủy sản phát triển mạnh với diện tích nuôi tôm biển tính đến cuối năm 2020 đạt 41.200 ha. Khai thác thủy sản được quan tâm đầu tư đạt sản lượng 210.000 tấn/năm. Tỉnh đã đầu tư xây dựng 3 cảng cá tại 3 huyện biển. Du lịch sinh thái vùng ven biển phát triển tương đối nhanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Tính đến nay, tỉnh Bến Tre có 19 dự án điện gió được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 với quy mô 1.007MW và đang đề xuất bổ sung hơn 6.000MW vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 19 dự án có 15 dự án đã triển khai thi công với tổng công suất 847MW, 11 dự án chuẩn bị lắp đặt tuabin với công suất khoảng 427MW. Dự kiến đến cuối năm 2021 có tổng cộng 188MW được đấu nối vào lưới điện. Tỷ lệ đô thị hóa khu vực 3 huyện biển cao hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đã xác định tập trung phát triển tỉnh về hướng Đông. Đây là chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển với tinh thần vươn ra biển, làm giàu từ biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Bến Tre cũng đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 38-Ctr/TU và Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Bến Tre định hướng xoay trục phát triển về hướng Đông

Liên kết phát triển bền vững

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị các tiền đề, cơ sở để thực hiện phát triển về hướng Đông, tập trung các điều kiện để phát triển hạ tầng về giao thông, khu – cụm công nghiệp và du lịch, phát triển đô thị…; đặc biệt, tỉnh Bến Tre cũng đã chuẩn bị các điều kiện để khởi công tuyến động lực ven biển giai đoạn 1, Đề án quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre. 

Song song đó, Bến Tre tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, thông thoáng cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn biên giới biển đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển tỉnh về hướng Đông, tạo đòn bẩy, động lực để phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre cũng sẽ chủ động thực hiện các biện pháp điều chỉnh sản xuất kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu, huy động nguồn lực chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm cung cấp nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre sẽ tích cực mời gọi đầu tư, thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn đã được phê duyệt; nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, nâng cấp các đô thị đạt chuẩn theo lộ trình; thu hút đầu tư phát triển mạnh du lịch, cải tạo, phát triển không gian biển gắn với hình thành các khu đô thị thương mại – du lịch biển; tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động về “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL”.

“Tỉnh Bến Tre phấn đấu đến năm 2025 đưa tỷ lệ đô thị hóa khu vực 3 huyện biển đạt 32% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 30% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; phát triển hơn 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. GRDP bình quân đầu người khu vực biển cao hơn mức bình quân của tỉnh” – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Bạn cũng có thể thích