Báo Xây dựng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

(Xây dựng) – Sáng 1/4, tại phòng họp Báo Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt của Báo Xây dựng gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông; Trưởng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Duyên Hải Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Xây dựng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Ban Biên tập Báo Xây dựng chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, tại Quyết định số 62/QĐ-BXD thôi nhiệm vụ kiêm nhiệm Phụ trách Văn phòng đại diện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với bà Ninh Thị Toàn, Trưởng Ban Kinh tế và giao nhiệm vụ cho bà Ninh Thị Toàn kiêm nhiệm phụ trách Trung tâm Truyền thông Báo Xây dựng, kể từ ngày 28/3/2024 theo Quyết định số 63/QĐ-BXD; tại quyết định số 68/QĐ-BXD bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Xuân Quang giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Báo Xây dựng kể từ ngày 1/4/2024; tại Quyết định số 66/QĐ-BXD điều động ông Nguyễn Quốc Gia, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Báo Xây dựng đến nhận công tác tại Văn phòng đại diện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kể từ ngày 28/3/2024; tại quyết định số 69/QĐ-BXD bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Vị Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Duyên Hải Bắc Bộ.

Tại Lễ trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, Tổng Biên tập Báo Xây Nguyễn Anh Dũng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm Truyền thông và các phóng viên. “Đây đều là đội ngũ cán bộ, phóng viên có trình độ chuyên môn cao, có nhiều nỗ lực và đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của Báo Xây dựng”.

Tổng Biên tập Báo Xây dựng tin trưởng, trên cương vị mới Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và các Văn phòng đại diện sẽ phát huy tốt năng lực, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Báo Xây dựng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân trong ngành Xây dựng, qua đó, nêu bật những hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng.

Việc bổ nhiệm các cán bộ được căn cứ theo các Quyết định số 1422/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo; Quyết định số 75/QĐ-BXD ngày 26/6/2023 của Tổng Biên tập Báo Xây dựng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Báo Xây dựng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích