Bảo tồn đa dạng sinh học: Tầm nhìn mở, quyết sách mới

Chiều ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập về Dự thảo Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích