Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với nhà thầu liên danh

(Xây dựng) – Đơn vị ông N.B.T (Nghệ An) được giao quản lý dự án đầu tư mua sắm thiết bị. Đơn vị trúng thầu gói thầu xây lắp là đơn vị liên danh, tổng số tiền tạm ứng là 2,5 tỷ đồng (đơn vị A tạm ứng 1,7 tỷ đồng; đơn vị B tạm ứng 800 triệu đồng).

Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với nhà thầu liên danh
Ảnh minh họa.

Ông T. hỏi, theo Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, đơn vị B có giá trị bảo lãnh dưới 1 tỷ đồng có cần nộp bảo lãnh hợp đồng tại ngân hàng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng là quy định giá trị tạm ứng hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu (liên danh các nhà thầu), không phải là quy định giá trị tạm ứng hợp đồng riêng cho từng thành viên trong liên danh các nhà thầu.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích