Bảo hiểm xã hội đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân

Bảo hiểm xã hội đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân

Bảo hiển xã hôi (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh thông tin nhân thân đối với người đang hưởng BHXH.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân (CCCD).

Theo BHXH Việt Nam, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) của Chính phủ xác định, một trong các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư, đó là bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở DLQG về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như BHYT, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

BHXH Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn đồng bộ dữ liệu quản lý người hưởng, cập nhật thông tin nhân thân trên cơ sở dữ liệu quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (gọi chung là người hưởng BHXH hằng tháng) đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng không thống nhất với thông tin trong CCCD. Các thông tin đã được cập nhật thống nhất theo CCCD không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết.

Trong thời gian xây dựng văn bản hướng dẫn chung về nội dung này, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh thông tin nhân thân đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng do cơ quan BHXH quản lý để đi khám bệnh, chữa bệnh căn cứ trên CCCD theo quy trình quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16.7.2018 và Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28.3.2023 của BHXH Việt Nam.

Căn cứ đề nghị của cá nhân về việc điều chỉnh thông tin họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính trên thẻ BHYT do có sự khác biệt về thông tin cá nhân tại CCCD mới được cấp và thông tin quản lý người hưởng của cơ quan BHXH, cán bộ cơ quan BHXH hướng dẫn người nộp hồ sơ ghi rõ thông tin đề nghị điều chỉnh vào mục 18 của Mẫu tờ khai TK01-TS, thực hiện kiểm tra thông tin trên CCCD với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ gia đình của ngành BHXH trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, đến nay, toàn quốc có 12.569 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp (đạt 98% tổng số cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 37,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.

Đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm Dịch vụ công liên thông. Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 216.311 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; tiếp nhận và xử lý 3.182 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Lâm Hà (T/h)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More