Bản tin Truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 8 năm 2020 (số 125)

(TN&MT) – Một số nội dung chính sẽ có trong Bản tin số 8/2020 (số 125)
– Nam Định: Hơn 90ha đất trồng lúa được chuyển mục đích
– Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường tại 50 làng nghề
– Sẽ thu tiền theo khối lượng rác
– Những bóng hồng làm sạch đường phố

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích