Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 27/2021 (số 194)

(TN&MT) – Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin:
– Hà Nội tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí
– Bảo tồn, phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau
– Tăng cường phát huy giá trị đất đai cho đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích