Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 2/2022 (số 222)

(TN&MT) – Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin:
– Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của luật BVMT 2020
– Hà Nội kiểm định 126/177 chung cư cũ
– Xử lý rác thải – chuyển biến từ luật BVMT 2020

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích