Bản tin Truyền hình Gia đình Việt Nam số 12: Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

Bản tin Truyền hình Gia đình Việt Nam số 12: Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

Ngày Quốc khánh khắp các tuyến đường Hà Nội nhuộm một màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ quốc.

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More