Bài thơ: Tươi…

Bài thơ: Tươi…

Nắng hạn mà gặp mưa rào//Đồng xanh tươi tốt mùa nào bằng đây…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ST

Nắng hạn mà gặp mưa rào
Đồng xanh tươi tốt mùa nào bằng đây
Nhà quê mà đủ tình say
Nó tươi cái miệng nó hay cái nhìn

Lạ lùng gáo nước trong lành
Làm cho mát cả lòng anh lực điền
Làng trên xóm dưới cười duyên
Nụ cười nghiêng cả đẳng điền tháng ba

Cần chi?
Chèo kéo đèn hoa
Nụ cười hút cả thái hòa đồng quê

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More