Bài thơ: Tặng trái tim yêu

Bài thơ: Tặng trái tim yêu

Từ trái tim đến… trái tim///Đã yêu…. sớm muộn cũng tìm thấy nhau!

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

TẶNG TRÁI TIM YÊU

Từ trái tim đến… trái tim
Đã yêu thì chẳng lặng im bao giờ

Chẳng ai cấm được ta mơ
Bởi trời bắt phải làm thơ mỗi ngày

Cuộc đời bao chuyện dở, hay
Cứ yêu đi để đắm say ngọt lành

Trái tim em, trái tim anh
Hãy lồng ghép lại sẽ thành một đôi

Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
Lắng nghe sẽ thấy bồi hồi tiếng chim

Từ trái tim đến… trái tim
Đã yêu…. sớm muộn cũng tìm thấy nhau!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích