Bài thơ: Số phận

Bài thơ: Số phận

Anh với em gặp nhau là số phận//Đồng hành muôn nẻo chẳng dừng chân

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Anh với em gặp nhau là số phận
Đồng hành muôn nẻo chẳng dừng chân
Yêu thương, trách cứ tình đồng nghiệp
Lên rừng, xuống biển vẫn đồng tâm.

Những con đường nghĩa tình sâu nặng
Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Khánh Hội, Cô Giang…
Mỗi chiều thứ 3 đến nhà in lấy báo
Bài viết đăng rồi cảm xúc trào dâng.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích