Bài thơ: Nhớ mẹ

Bài thơ: Nhớ mẹ

Bao giờ, cho đến bao giờ//Được ở bên Mẹ, trẻ thơ bế bồng…

Mẹ ơi! Mẹ đã đi rồi
Để con ở lại cuộc đời bơ vơ 
        Bao giờ, cho đến bao giờ
        Được ở bên Mẹ, trẻ thơ bế bồng…

tm-img-alt
Tác giả và Mẹ

                                

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích